Nákup bez DPH

Nákup s 0 % DPH

Uplatnite u nás v rámci vašej podnikateľskej činnnosti výhody z nákupu s 0 % DPH.

 

Podmienky služby

Pre povolenie nákupu tovaru s 0 % DPH musia byť splnené nasledujúce podmienky:

  1. Správne vyplnené všetky náležitosti v registrácii (IČO, DIČ, IČ DPH, fakturačná/dodacia adresa)
  2. Overenie registrácie našimi zamestnancami
  3. Potrebné zadanie objednávky online

 

Možnosti odberu tovaru

Zvolili ste dopravu tovaru do miesta vášho podnikania:

Zvolili ste osobný odber na pobočke:

Radi by sme Vás upozornili, že doklady z webových stránok orsr.sk, zrsr.sk, finstat.sk a zo systému VIES neakceptujeme.

 

Často kladené otázky

Na základe legislatívnej zmeny platnej od 1. 1. 2016 všetkým platcom DPH dodávame tovar priamo bez dane.

Pokiaľ ste teda pri registrácii vašej spoločnosti na lacneelektro.sk vypísali IČ DPH, váš nákup vám bude s 0 % DPH doručený:

  1. Zo skladu Českej republiky s naším CZ DIČ (CZ27082440) – 0 % DPH samozdanenie podľa §11 Zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.
  2. Zo skladu v Slovenskej republike s naším SK IČ DPH (SK4020121402) – 0 % DPH podľa Oznámenia o zákone č. 268/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2016.

V niektorých prípadoch dokonca žiadne, kontrolujeme dostupné zdroje informácií a zbytočne od vás určite nebudeme nič žiadať.

Pripravili sme vzor, ktorým môžete jednoducho nastaviť aj viacero oprávnených osôb, ktoré budú preberať vaše zásielky. Je možné vytvoriť splnomocnenie na preberanie tovaru aj priamo na našej pobočke, a to tak, že konateľ spoločnosti sa preukáže OP, vyplní a podpíše nami predložený formulár. Pri zmene občianskeho preukazu je potrebné odovzdať alebo elektronicky zaslať nové splnomocnenie s aktuálnymi údajmi nového OP.

Nie, overenie údajov uskutočníme len pri prvom nákupe v režime s 0 % DPH. Pri ďalších objednávkach už budeme zásielky odosielať automaticky, pokiaľ nedôjde ku zmene fakturačných/dodacích údajov alebo nezmeníte spôsob dodania na taký, ktorý vyžaduje ďalšie overenie.

Stačí zaslať elektronicky kópie potrebných dokumentov, plná moc musí byť notársky overená.

Dostala sa k vám už informácia, že prostredníctvom portálu slovensko.sk môžete získať elektronickú verziu výpisu z obchodného a živnostenského registra? Za druhý spomínaný výpis zaplatíte síce správny poplatok 3 €, ušetríte si však cestu na úrad, aj vystátie rady. Elektronickú podobu tak obdržíte po vyplnení žiadosti, pričom musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom.

V tomto prípade si jednoducho vytvorte novú registráciu s vašimi súkromnými údajmi.

Aj to je možné, stačí prísť osobne do našej predajne a s pomocou predajcu alebo našich umiestnených počítačov vytvoriť objednávku. Tú vám nasledovne dodáme v režime s DPH.

Musíme zamedziť protiprávnej činnosti (najmä v daňovej oblasti) a z tohto dôvodu si musíme byť istí, že nákup s 0 % DPH je zabezpečený pred zneužitím. Ďalej máme povinnosť preukázať svoje daňové tvrdenie vo vzťahu k finančným úradom. Preto potrebujeme vedieť, že sa nikto za vás nevydáva za účelom obohatiť sa.

Spracovanie osobných údajov sa vedľa podmienok uvedených tu ďalej riadi našimi Podmienkami ochrany osobných údajov.

Počítače a notebooky

Domáce spotrebiče

Krása a zdravie

Pre deti a bábätká

Domov

O nás

Kontakty a otváracia doba